Länk till startsidan

Kontakta oss i Brunnshögsprojektet

Här når du oss som jobbar i Brunnshögsprojektet. Och ser vem som jobbar med vilka frågor.

Kontaktinformation

E-post: info.brunnshog@lund.se
Postadress: Brunnshögsprojektet, Lunds kommun,
Box 41, 221 00 Lund.
Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund

Något som är trasigt eller fel i Brunnshög?

Gör en felanmälan.

Kontaktpersoner

Projektchef Eva Dalman

Telefon: 046-359 58 39 
E-post: eva.dalman@lund.se.

Kontakta mig om:

 • Butiksetableringar
 • Hållbarhetsfrågor

Christian Wilke, arkitekt

Telefon: 046-359 58 02
E-post: christian.wilke@lund.se.

Kontakta mig om:

 • Arkitektur och gestaltning
 • Detaljplaner och bygglov

Ib Rosvall, stadsplanerare och kommunikatör

Telefon: 046-359 66 37
E-post: ib.rosvall@lund.se.

Kontakta mig om:

 • Studiebesök
 • Pressfrågor

Johan Nilsson, exploateringsingenjör

Telefon: 046-359 56 60
E-post: johan.nilsson6@lund.se.

Kontakta mig om:

 • Arrenden och tillfälliga upplåtelser
 • Kontorsetableringar
 • Markanvisningar och försäljningar

Katarina Haara Löfstedt, landskapsarkitekt och projektkoordinator

Telefon: 046-359 30 59
E-post: katarina.haaralofstedt@lund.se.

Kontakta mig om:

 • Boendefrågor
 • Evenemang
 • Showroom

För övriga frågor, kontakta e-post: info.brunnshog@lund.se

Informationsmaterial om Brunnshög

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?