Länk till startsidan

Västra Brunnshög och Bygatorna

Längst västerut i Brunnshög planerar vi för ett område med kontor och verksamheter i fokus. Och längst österut finns en idé om att skapa Bygatorna – sex smala gator som leder rakt ut i odlingslandskapet och Kunskapsparken.

Västra Brunnshög

Västra Brunnshögs närhet till E22 ger ett bra läge för företagsetableringar. Här finns plats för kontor, verksamheter och skola.

Saab Kockums kommer att flytta delar av sina verksamheter till västra Brunnshög, med plats för kontor och tillverkning – och ca 800 nya arbetstillfällen till Lund. Företaget Axis kommer också att bygga en ny kontorsbyggnad i området – ca 750 personer väntas arbeta i det upp till sex våningar höga huset.

Illustration av en av bygatorna, med en varningsskylt för en traktor i förgrunden, sedan en slingrande grusväg mellan hus.

Bygatorna

Bygatorna är inspirerade av klassiska skånska bygator, men i ny tappning. Här finns bebyggelse i lantlig karaktär i två till tre våningar i form av radhus, parhus samt enstaka friliggande byggnader.

Det bästa av två världar

Tanken med bygatorna är att kunna erbjuda ett mer lantligt bostadsalternativ i direkt närhet till det mer urbana Brunnshög. Här ska man kunna ha tillgång till odlingsmark, plats för djur och mindre verksamheter – utan att behöva ha bil. Stadens service, som skolor, dagis och butiker, finns inom bekvämt cykelavstånd. Detta gör att Lund kan erbjuda tätortsnära bostäder och verksamheter i kombination med landsbygdens alla kvaliteter.

Bygatorna är inte planlagda och beräknas, om de blir förverkligade, stå klara efter 2030.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?