Länk till startsidan

Stadsutvecklingsprojekt

 • Brunnshög

  I nordöstra Lund byggs Brunnshög – en ny stadsdel med 40 000 boende och arbetande.

 • Genarp centrum

  Fler bostäder och verksamheter i centrum samtidigt som bykänslan bevaras.

 • Ideon och Medicon Village

  Här möter forskning och utbildning med bostäder och service.

 • Kvarteret Galten

  Nya bostäder, kontor, butiker och plats för evenemang kan ge nytt liv åt kvarteret.

 • Källby, Klostergården och S:t Lars

  Det här området pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lunds tätort.

 • Lund C

  Lunds Centralstation ska byggas om för att kunna möta framtidens resande.

 • Mötesforum väster om stationen

  Precis väster om Lunds centralstation planerar vi för ett nytt mötesforum.

 • Nöbbelöv

  På lång sikt kan här bli flera hundra nya bostäder och en stadsdel med mer karaktär.

 • Stångby

  Stångby är en av de orter i kommunen som planeras att växa mest.

 • Södra Sandbys centrum

  Fler bostäder och verksamheter i centrum samtidigt som bykänslan bevaras.

 • Västerbro

  Från industriområde till levande, hållbar stadsdel.

Aktuellt

Stadsutvecklingsprojekt

Stadsutveckling och trafik

Västerbro ska bli en ny stadsdel i västra Lund. Nu ska det stegvis omvandlas till en hållbar och modern stadsdel

Stadsutveckling och trafik

Vi har startat ett nyhetsbrev om stadsutveckling i hela kommunen. Anmäl dig här!