Länk till startsidan

Tidigare översiktsplan 2010

Lunds förra översiktsplan, ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige 2010.

Den gällde fram tills en ny översiktsplan vann laga kraft 2020, den kan alltså ha betydelse för detaljplaner som började tas fram innan dess.

Vill du ta del av dokumenten kan du kontakta stadsbyggnadskontoret

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?