Länk till startsidan

Fördjupningar av översiktsplanen

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) gör man när man vill utreda ett mer avgränsat område än vad man kan göra i den stora översiktsplanen. I FÖP:en kan man studera en del frågor mer detaljerat.

En fördjupning av översiktsplanen är inte juridiskt biindande, men den ska på samma sätt som översiktsplanen vara vägledande för kommande detaljplaner.

Processen för att ta fram en fördjupning är samma som för en översiktsplan, bortsett från att den inte aktualiseras.

Processen för att ta fram en översiktsplan

Pågående arbeten

Källby i sydvästra Lund, förslag till fördjupning av översiktsplan

Gällande fördjupningar av översiktsplanen

Det finns beslutade fördjupningar för följande områden:

Brunnshög (2013)

Lunds stad (2005)

Skrylle (2006)

Södra Sandby (2013)

Veberöd (2022)

Öresundsvägen - Västerbro (2018)

Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill ta del av dokumenten.
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Besöksadress: Brotorget 1, Lund

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?