Länk till startsidan

Virket 6 och del av Virket 1, Västerbro

Förslaget till detaljplan öppnar för det första bostadskvarteret i Lunds nya stadsdel Västerbro.

PÄ 16/2018a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen är överklagad.

Detaljplanens syfte

Planförslaget innebär att dagens verksamhetskvarter omvandlas till ett bostadskvarter, med cirka 210 bostäder och inslag av verksamhet i bottenplanet.

  • Bostadshusen föreslås få mellan 4 och 7 våningar och ett varierat taklandskap.
  • Parkering föreslås i garage under bostadsgården.
  • Lokaler för verksamhet så som butik, restaurang, apotek eller annat läggs i bottenplan, ut mot korsningen Kobjersvägen/Öresundsvägen som utformas för i första hand fotgängare och cyklister
  • Planförslaget innebär att en byggnad från 1959 som anses kulturhistoriskt intressant rivs. Detta eftersom behovet av bostäder prioriteras.

Mer om Västerbros utveckling

Antagandehandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare Daniel Mathiasson, 046-359 50 00.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?