Länk till startsidan

Virket 6 och del av Virket 1, Västerbro

Förslaget till detaljplan öppnar för det första bostadskvarteret i Lunds nya stadsdel Västerbro.

PÄ 16/2018a

Planen har varit på granskning, sista dag att lämna synpunkter var den 16 september 2021. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

Detaljplanens syfte

... är att möjliggöra bostadsbebyggelse som en del i omvandlingen av nya stadsdelen Västerbro. Planförslaget innebär att dagens verksamhetskvarter omvandlas till ett bostadskvarter, med cirka 210 bostäder och inslag av verksamhet i bottenplanet.

  • Bostadshusen föreslås få mellan 4 och 7 våningar och ett varierat taklandskap.
  • Parkering föreslås i garage under bostadsgården.
  • Lokaler för verksamhet så som butik, restaurang, apotek eller annat läggs i bottenplan, ut mot korsningen Kobjersvägen/Öresundsvägen utformas för i första hand fotgängare och cyklister
  • Planförslaget innebär att en byggnad från 1959 som anses kulturhistoriskt intressant rivs. Detta eftersom behovet av bostäder prioriteras.

Mer om Västerbros utveckling

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare Daniel Mathiasson, 046-359 50 00.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?