Länk till startsidan

Vallkärratorn 1:47

Planområdet ligger vid Tornhillsvägen i Vallkärratorn.

PÄ 01/2019a

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 13 september 2016. Arbete med planen är satt på paus.

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med biträdnade planchef Maria Milton, 046-359 50 00.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?