Länk till startsidan

Vallkärratorn 1:47

Planområdet ligger vid Tornhillsvägen i Vallkärratorn.

PÄ 01/2019a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 13 september 2016. Arbete med planen är satt på paus.

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med biträdande planchef Maria Milton, 046-359 50 00.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?