Länk till startsidan

Trädgården 2

Vid Stora Tvärgatan 24 föreslås ett nytt bostadshus.

PÄ 13/2019

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 23 juni 2021. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Detaljplanens syfte

Syftet är att pröva möjligheten för bostadsändamål genom att utöka befintlig byggrätt för att kunna bygga ett friliggande gårdshus längs med den södra tomtgränsen.

Samrådshandlingar

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare Christoffer Lindskov.
Telefon: 046-359 50 00.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?