Länk till startsidan

Studentkåren 4

Vid Ole Römers väg föreslås att det ska byggas nya stundentbostäder.

PÄ 41/2017a

Planen har fått laga kraft den 10 januari 2022.

Planens syfte

... är att pröva lämpligheten för studentbostäder inom en del av fastigheten Studentkåren 4 m.fl. Det kan även bli möjligt att bygga studielokaler, handel, centrumverksamhet och kontor.

Antagandehandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Christoffer Lindskov, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?