Länk till startsidan

Smörkärnan 1 och 2

Planen ska möjliggöra omvandlingen av en del av den nya stadsdelen Västerbro.

PÄ 49/2017

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 22 december 2021. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Planens syfte

... är att göra det möjligt att bebygga dagens verksamhetskvarter och parkeringsytor med bland annat omkring 600 bostäder varav omkring hälften studentbostäder. Det kan också byggas butiker, förskola, torg, mobilitetshus och några mindre vistelsegator.

Mer om Västerbros utveckling

Samrådshandlingar

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Jenny Nagenius, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?