Länk till startsidan

Smörkärnan 1 och 2

Planen ska göra det möjligt att ändra i en del av den nya stadsdelen Västerbro. Förslaget är att det ska byggas bland annat nya bostäder, butiker och ett torg.

PÄ 49/2017

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 22 december 2021. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Kort om planen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga om de kvarter som idag har till exempel industri, annan verksamhet och parkering. Istället kan det bli omkring 600 bostäder varav omkring hälften studentbostäder. Det kan också byggas butiker, förskola, torg, mobilitetshus (ett slags parkeringshus) och några mindre gator.

Mer om Västerbros utveckling

Samrådshandlingar

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Jenny Nagenius, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?