Länk till startsidan

Sandby 6:45

I södra delen av Södra Sandby, Borrsvängen 20, planeras ny mark som ska kunna användas för lager.

PÄ 09/2020

Byggnadsnämnden planerar att behandla detaljplanen vid sammanträde den 20 januari 2022. Förslaget är att detaljplanen ska godkännas samt översändas till kommunfullmäktige för antagande.

Planens syfte

... är att göra det möjligt att utöka pågående verksamhet med lager på mark som tidigare inte är planlagd. För att få plats att ta hand om dagvatten regleras fastigheterna. Två diken och tre infiltrationsytor anläggs.

Antagandehandlingar

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Jenny Lindström, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?