Länk till startsidan

Sandby 50:2

I Sandbybacke vid Dalbyvägen planeras ett nytt bostadsområde.

PÄ 33/2017a

Planen är överklagad.

Planens syfte

... är att göra det möjligt att bygga vanliga bostäder och gruppboende. Bostäderna utgörs av cirka 235 lägenheter i radhus i 2-3 våningar samt flerbostadshus i upp till 4 våningar. I norra delen planeras flerbostadshus och serviceboende. Radhusen grupperas kring gårdar anpassade till landskapet och längst gatuslingan.

Centralt i området förstärks den befintliga grönskan.

Planförslaget innefattar även gång- och cykelväg längst Dalbyvägen och längs Kardborrevägen mot Killebäck och åtgärder för dagvattenhantering och skyfall.

Antagandehandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med biträdande planchef Maria Milton, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?