Länk till startsidan

Rudebok 1

På Gunnesbo vill Alfa Laval bygga till sin fastighet.

PÄ 03/2021

Byggnadsnämnden antog detaljplanen vid sammanträde den 19 maj 2022. Om den inte överklagas får den laga kraft den 22 juni 2022.

Planens syfte

Planens syfte är att medge en generell ökning av byggnadshöjden inom fastigheten Rudebok 1 från cirka 10 meter till 14 meter. Syftet är även att medge en högre byggnadsdel (28 meter) i den norra delen av fastigheten som eventuellt kan användas för lager.

Antagandehandlingar

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Christoffer Lindskov, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?