Länk till startsidan

Rudebok 1

På Gunnesbo vill Alfa Laval bygga till sin fastighet.

PÄ 03/2021

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 30 november 2021. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Planens syfte

... är att medge en generell ökning av byggnadshöjden inom fastigheten Rudebok 1 från cirka 10 meter till 14 meter. Syftet är även att medge en högre byggnadsdel (28 meter) i den norra delen av fastigheten som eventuellt kan användas för lager.

Samrådshandlingar

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Christoffer Lindskov, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?