Länk till startsidan

Paradis 51

Vid Allhelgona Kyrkogata i centrala Lund kan det bli möjligt med nya byggnader för universitetet.

PÄ 06/2020

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter

Planen är på granskning. Sista dag att lämna synpunkter är den 27 juni 2022.

Planens syfte

... är att göra det möjligt att bygga tätare i kvarteret med med ytterligare byggnader för utbildning och forskning. Vid behov kan också blir "centrumändamål", det vill säga exempelvis butik eller café. Det blir fortsatt möjligt att köra in från Alhelgona Kyrkogata med bil.

Kvarteret är grönskande och kulturhistoriskt värdefullt och dessa värden ska ges ett skydd i detaljplanen.

Granskningshandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Åsa Nyberg, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?