Länk till startsidan

Paradis 51

Vid Allhelgona Kyrkogata i centrala Lund kan det bli möjligt med nya byggnader för universitetet.

PÄ 06/2020

Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 31 augusti 2021. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Planens syfte

... är att pröva förtätning med lokaler för skola och utbildning för vuxna samt forskning i norra delen av kvarteret Paradis. För en mer robust planläggning medges också en en mindre andel centrumändamål.

Planförslaget utgår från behovet av en gemensam, mer utåtriktad byggnad för samhällsvetenskapliga fakulteten, SamC. Förtätningen ligger i linje med stadens intentioner preciserade i ramprogrammet för Kunskapsstråket.

Samrådshandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Åsa Nyberg, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?