Länk till startsidan

Östra Torn 29:8

I området Råängen i nordöstra Brunnshög planeras för blandad bebyggelse.

PÄ 04/2019

Planprogrammet för Råängen har varit på samråd. Sista dag att lämna synpunkter var den 28 oktober 2021. Nu kommer förslaget att bearbetas inför byggnadsnämndens beslut om inriktning, preliminärt till hösten 2022. Vid ett planprogram gör man ingen "granskning".

Kort om planprogrammet

Syftet med planprogrammet är att ange förutsättningar och riktlinjer för områdets framtida struktur och bebyggelsens utformning. Enligt programförslaget ska området ha småstadskaraktär med blandad bebyggelse i två till sex våningar. Området kommer att innehålla såväl bostäder som verksamheter.

I fördjupningen av översiktsplanen för Brunnshög anges att det aktuella planprogramområdet, Råängen, ska vara ett utbyggnadsområde för blandad bebyggelse.

Ett planprogram sätter ramarna för ett större område, men för att förverkliga planerna behövs sedan även juridiskt bindande detaljplaner.

Samrådshandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare Henrik Nilsson, 046-359 50 00.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?