Länk till startsidan

Östra Torn 27:2, Lund International School

I centrala Brunnshög planeras för en skola och förskola

PÄ 09/2021

Lämna synpunkter

Planen är på samråd. Sista dag att lämna synpunkter är den 3 november 2022.

Fler sätt att lämna synpunkter

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Kom ihåg att ange ditt namn och postadress.

Kort om planen

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en skola och förskola i centrala Brunnshög. Vidare syftar detaljplanen även till att bevara uppvuxna stora träd, bevara en liten del av den gamla riksvägens betong, avgränsa plats för telemast samt utöka allmän plats med gata och vändplatser. De nya byggnader som planeras ska ha en gedigen karaktär vad gäller arkitektur och material.


Samrådshandlingar

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Astrid Avenberg Rosell.

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?