Länk till startsidan

Östra Torn 27:13

I norra Brunnshög planeras för ett nytt vetenskapligt besökscentrum - Science Center.

PÄ 21/2019a

Planen har varit på granskning, sista dag att lämna synpunkter var den 11 oktober 2021. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

Planens syfte

... är att göra det möjligt att bygga ett vetenskapligt besökscentrum, Science Center och kontor, samt en park med dagvattenfördröjning och en huvudgata, Pikogatan.

Science Center blir en viktig målpunkt och ska synas tydligt från spårvagnshållplatsen ESS och Rydbergs torg.

Parken är en del av grönstråket mellan Kunskapsparken och Vindarnas park. Dagvattenfördröjningen är en förutsättning för att ledningssystemet ska fungera nedströms planområdet. Pikogatan kommer att bli länken mellan Nanogatan och Partikelgatan.

Mer om Brunnshög i Lund.

Granskningshandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Daniel Mathiasson, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?