Länk till startsidan

Östra Torn 27:13

I norra Brunnshög planeras för ett nytt vetenskapligt besökscentrum – ett Science Center.

PÄ 21/2019

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har fått laga kraft den 27 april 2022.

Planens syfte

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ett vetenskapligt besökscentrum, Science Center och kontor, samt en park med dagvattenfördröjning och en huvudgata, Pikogatan.

Science Center blir en viktig målpunkt och ska synas tydligt från spårvagnshållplatsen ESS och Rydbergs torg.

Parken är en del av grönstråket mellan Kunskapsparken och Vindarnas park. Dagvattenfördröjningen är en förutsättning för att ledningssystemet ska fungera nedströms planområdet. Pikogatan kommer att bli länken mellan Nanogatan och Partikelgatan.

Mer om Brunnshög i Lund.

Antagandehandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Astrid Avenberg-Rosell.
Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?