Länk till startsidan

Nöbbelöv 5:36

Vid västra Lund, mellan Boställsvägen och Traktorvägen, planeras för en bussgata

PÄ 26/2020

Lämna synpunkter

Planen har varit på granskning. Sista dag att lämna synpunkter var den 27 maj 2022. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bussgata mellan Bollställsvägen och Traktorvägen. Gatan blir en förlängning av Plogfåran norrut, som är en av flera åtgärder för att förbättra busslinje 4, och 5 för bättre kollektivtrafik till Gunnesbo och Nova Lund.

Bussgatan förläggs på en del av Nöbbelöv 5:36 som är befintlig parkmark, vilken till stor del omvandlas. En del träd och buskar behöver tas bort och cykelvägens sträckning justeras.

Granskningshandlingar

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Christoffer Lindskov.

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?