Länk till startsidan

Nöbbelöv 5:36

Vid västra Lund, mellan Boställsvägen och Traktorvägen, planeras för en bussgata

PÄ 26/2020

Planen har fått laga kraft den 21 oktober 2022.

Kort om planen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bussgata mellan Bollställsvägen och Traktorvägen. Gatan blir en förlängning av Plogfåran norrut, som är en av flera åtgärder för att förbättra för busslinje 4 och 5 med kollektivtrafik till Gunnesbo och Nova Lund.

Bussgatan förläggs på en del av Nöbbelöv 5:36 som är befintlig parkmark, vilken till stor del omvandlas. En del träd och buskar behöver tas bort och cykelvägens sträckning justeras.

Antagandehandlingar

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Christoffer Lindskov.

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?