Länk till startsidan

Loke 4

I södra Lund, mellan Malmövägen och E22:an har det funnits planer på att göra plats för dagvatten.

PÄ 03/2020

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

En detaljplan för området antogs av Lunds kommun under 2020, men har i april 2022 upphävts av Länsstyrelsen Skåne. Anledningen till att länsstyrelsen upphävde planen var att den skulle innebära att strandskyddet försvann.

För området gäller nu istället detaljplanen från 1982.

Detaljplan för Höjebromölla 1:11 mfl

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med biträdande planchef Maria Milton.
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?