Länk till startsidan

Lilla Råby 18:38

Innanför motorvägen vid Lunds södra infart kan det bli en ny drivmedelsstation.

PÄ 24/2018

Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 8 februari. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Planens syfte

... är att göra det möjligt med ytterligare drivmedelsförsäljning inom del av fastigheten Lilla Råby 18:38. Det är också aktuellt med en större pendlarparkering, en ny utfart mot Malmövägen, med mera.

Samrådshandlingar

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Daniel Mathiasson, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?