Länk till startsidan

Kvarteret Galten

Ett förslag på hur kvarteret Galten i centrala Lund kan utvecklas togs fram under 2020. Efter det har Lunds kommun beslutat att inte förlänga avtalet med den byggaktör som varit aktuell att bygga på platsen och planarbetet är satt på paus.

30/2010

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 26 oktober, 2020. Planarbetet är vilande i väntan på politiska beslut.

Kommunstyrelsen beslutade i december 2021 att inte förlänga markanvisningsavtalet med den byggaktör som har varit aktuell för att bygga. Byggnadsnämnden har dock inte fattat något beslut om planärendet.

Planbeskrivning, samrådsförslag från 2020 Pdf, 12 MB.
Plankarta, samrådsförslag från 2020 Pdf, 3 MB.
Illustrationskarta, samrådsförslag från 2020 Pdf, 4 MB.

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Åsa Nyberg.

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?