Länk till startsidan

Kugghjulet 1 och 5

Förslag till detaljplan som möjliggör åtta blandstadskvarter söder om Öresundsvägen, i Västerbro.

PÄ 12/2017

Planen har varit på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 2 juli 2021. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Planens syfte

... är att förverkliga Västerbroprogrammets mål och intentioner genom att möjliggöra nya bostäder, lokaler för centrumverksamhet och handel, kontor, förskola, äldreboende, ny parkmark och gata samt att ta till vara kulturhistoriskt intressanta byggnadsdelar.

Mer om Västerbros utveckling

Samrådshandlingar

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Katarina Meier, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?