Länk till startsidan

Jöns Petter Borg 9

I södra Lund vid E22:an planeras för ändrad användning av befintliga lokaler. Tanken är att även tillåta idrottsverksamhet.

PÄ 21/2021

Planen har varit på granskning, sista dag att lämna synpunkter var den 6 maj 2022. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

Planens syfte

Planens syfte är att ändra så att det även är tillåtet att använda befintlig byggrätt som idrottsanläggning, till exempel för padel. Ändringen kommer inte innebära mer byggrätt än det som redan tillåts i gällande plan.

Granskningshandlingar

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Jenny Nagenius.

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?