Länk till startsidan

Hällestad 8:144

Vid Lärarvägen i Torna Hällestad planeras nya villor.

PÄ 26/2019

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 30 september 2021. Nu bearbetas planförslaget inför antagande.

Kort om planen

Syftet med planen är att göra det möjligt att stycka av och bebygga två villor. Planområdet ligger i utkanten av Torna Hällestad med utsikt över naturreservatet Kaninlandet.

Den nya bebyggelsen är tänkt att komplettera bebyggelsen längs Lärarvägen. Planförslaget innefattar även den trädklädda södra slänten på kullen norr om.

Granskningshandlingar - andra granskningen

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Astrid Avenberg Rosell, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?