Länk till startsidan

Gåsen 11

Norr om Sjöbovägen, inringat av Ängavägen och Stjärngatan, planeras nya bostäder.

PÄ 14/2019a

Planen är överklagad.

Planens syfte

... är att göra det möjligt att bygga bostäder. Husen planeras vara två och tre våningar med inredd vind. En mindre byggnad i en våning är avsedd för gemensamhetslokal och gästlägenhet.

Syftet är även att bevara befintlig byggnad på fastigheten Gåsen 7 mot Sjöbovägen då den är angiven som kulturhistorisk värdefull byggnad i Lunds kommuns kulturhistoriska bevaringsprogram.

Antagandehandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med biträdande planchef Maria Milton, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?