Länk till startsidan

Gåsen 11

Norr om Sjöbovägen, inringat av Ängavägen och Stjärngatan, planeras nya bostäder.

PÄ 14/2019a

Planen har fått laga kraft den 25 april 2022.

Planens syfte

Syftet med planen att göra det möjligt att bygga bostäder. Husen planeras vara två och tre våningar med inredd vind. En mindre byggnad i en våning är avsedd för gemensamhetslokal och gästlägenhet.

Syftet är även att bevara befintlig byggnad på fastigheten Gåsen 7 mot Sjöbovägen då den är angiven som kulturhistorisk värdefull byggnad i Lunds kommuns kulturhistoriska bevaringsprogram.

Antagandehandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med biträdande planchef Maria Milton.
Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?