Länk till startsidan

Galgevången 1:20 – Fader Berg

Byggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat att arbetet med detaljplanen för Galgevången 1:20 avbryts.

PÄ 31/2013

Detaljplanen har varit på samråd och granskning. Granskningsprocessen visar att förutsättningarna för utvecklingen inom Galjevången 1:20 har förändrats. Den 7 september 2022 valde därför byggnadsnämndens arbetsutskott att avskriva ärendet.

Vill du läsa handlingarna, till exempel planbeskrivningen eller utlåtandet, är du välkommen att kontakta oss på stadsbyggnadskontoret.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?