Länk till startsidan

Galgevången 1:20 – Fader Berg

Vid Fader Bergs väg föreslås nya bostäder.

PÄ 31/2013

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 31 maj, 2021. Planarbetet är vilande i väntan på politiska beslut.

Planens syfte

... är att pröva platsens lämplighet för flerbostadshus i fyra till fem våningar med till hörande bil- och cykelparkering. Planen innehåller även parkområde.

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Jenny Lindström.
Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?