Länk till startsidan

Dalby 36:2

Fastigheten ligger i östra Dalby.

PÄ 09/2009a

Planen var ute på samråd under 2015. Sedan dess har förutsättningarna förändrats och nu håller kommunen och markägare på att undersöka hur man bäst kan utveckla platsen.

Tidigare planhandlingar är inte längre aktuella.

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med biträdande planchef Maria Milton.
Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?