Länk till startsidan

Aspeholm 13

Vid Heckebergavägen i östra Genarp planeras för nya bostäder.

PÄ 27/2019a

Planen har fått laga kraft den 20 september 2021.

Planens syfte

... är att pröva om det är lämpligt att bygga bostäder i två våningar med sadeltak. Det rör sig om ungefär 20 lägenheter.

Antagandehandlingar

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med biträdande planchef Maria Milton.
Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?