Länk till startsidan

Detaljplaner

Kommuner reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut med en detaljplan. I detaljplanen kan du se vad du får och inte får bygga eller ändra inom planområdet. När en ny detaljplan ska tas fram har du möjlighet att tycka till om ett förslag.

Hitta gällande detaljplaner

De allra flesta gällande detaljplaner hittar du här vie webben. Du söker antingen via adress/fastighet eller via karta.

Om du behöver hjälp att hitta rätt detaljplan kan du kontakta medborgarcenter.

Detaljplaner på gång

Här kan du se vilka områden i Lunds kommun som håller på att få en ny detaljplan.

Handlingarna till planer som är på samråd eller granskning finns även tillgängliga på:

  • Kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund
  • Stadsbiblioteket i Lund, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
  • Om förslaget gäller orten: Medborgarcenter och/eller biblioteket i Dalby och Veberöd, Genarp eller Södra Sandby.
    Hitta till medborgarcenter

Förslag till detaljplaner i Lund på karta


Alla förslag till detaljplaner – du kan sortera planerna på namn, område och status.

Detaljplan

Område

Status

Aspeholm 13 – Heckebergavägen

Genarp

Laga kraft

Bytarebacken 39 – Bangatan 10

Lund

Bearbetas

Dirigenten 2 – Scheelevägen

Lund

Bearbetas

Galgevången 1:20 – Fader Bergs väg

Lund

Bearbetas

Genarp 9:12 och 9:7 – söder om Kyrkovägen 

Genarp

Bearbetas

Genarps centrum – planprogram

Genarp

Bearbetas

Guldåkern 1 – Stora Råby

Lund

Bearbetas

Gåsen 11

Veberöd

Överklagad

Hällestad 8:144 – Lärarvägen 

Torna Hällestad

Bearbetas

Kugghjulet 1 och 5 – Västerbro

Lund

Bearbetas

Kvarteret Galten vid Mårtenstorget

Lund

Bearbetas

Lilla Råby 18:38  vid Lunds södra infart

Lund

Bearbetas

Loke 4 - mellan Malmövägen och E22:an

Lund

Antagen

Margretedal, vid Stora Södergatan/Södra vägen/Tullgatan/Södra Esplanaden

Lund

Bearbetas

Mårtens fälad 1:15 – Solhällan

Lund

Överklagad

Nöbbelöv 5:36 - mellan Boställsvägen och Traktorvägen

Lund

Samråd

Paradis 51 – Allhegona Kyrkogata

Lund

Bearbetas

Rudebok 1 – Gunnesbo 

Lund

Bearbetas

Sandby 6:45 – Borrsvängen 20 

Södra Sandby

Bearbetas

Sandby 50:2 – Dalbyvägen/Sandbybacke

Södra Sandby

Överklagad

Smörkärnan 1 och 2

Lund

Samråd

Stora Råby 37:20 Stora Råby Byaväg

Lund

Bearbetas

Stormen 1 och Molnet 2 Nordanväg/Östanväg/Stattenavägen

Lund

Bearbetas

Studentkåren 4 – Ole Römers väg

Lund

Bearbetas

Syret 1 - Molekylvägen

Lund

Samråd

Södra Sandbys centrum – planprogram

Södra SandbyBearbetas

Trädgården 2 – Stora Tvärgatan 2

Lund

Bearbetas

Vallkärratorn 8:8 Stångby Öster II

Lund

Bearbetas

Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 Stångby

Lund

Bearbetas

Vallkärratorn 10:3 – Korsåkersparken

Lund

Bearbetas

Virket 6 och del av Virket 1 Västerbro

Lund

Bearbetas

Väster 7:1 m.fl. Öresundsvägen

Lund

Bearbetas

Östra Torn 27:2 – Patentkvarteren

Lund

Samråd

Östra Torn 27:2 – Torgkvarteren

Lund

Samråd

Östra Torn 27:13 – Science Center

Lund

Bearbetas

Östra Torn 29:8 – Råängen

Lund

Bearbetas

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en plan över ett mindre område i kommunen. I den står det hur gator och allmänna platser ska utformas samt hur byggnader ska användas, utformas och placeras. Ofta görs detaljplanen för ett eller ett par kvarter eller några fastigheter. Planen består av en karta med en plan- och genomförandebeskrivning.

Detaljplanen är ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut. Om du söker bygglov tittar vi till exempel på vad detaljplanen säger om din tomt.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Kontakta stadsbyggnadskontoret

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?