Länk till startsidan

Vi fördjupar oss i Genarps planering

Hur ska Genarp utvecklas på lång sikt? Var kan vi bygga nytt, vad kan utvecklas och vad är viktigt att bevara? Genarp är en av de platser som vi tittar extra noga på i arbetet med att revidera översiktsplanen.

I arbetet utgår vi mycket i det som kom fram när Genarpborna engagerade sig i Fokus Genarp (2016-2018). Även om det är många år sedan nu tror vi att mycket av det fortfarande är giltigt. Men vi behöver fördjupa oss i några frågor, till exempel Genarps entréer, hur man rör sig och Genarp som besöksmål.

Mer om arbetet med att revidera översiktsplanen

Sammanfattning från samtalsgrupperna

Den 24 maj samlades Genarpsbor och representanter från ortens företag och föreningar för att diskutera viktiga frågor för just Genarp. Ett stort tack till er alla som var med och bidrog i samtalet!

Med på mötet var även delar av byggnadsnämnden och styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden. Diskussionen leddes av Lunds kommuns stadsbyggnadskontor.

Utifrån tre teman lyfte grupperna en rad frågeställningar, både vad som är bra idag och vad som kan bli bättre. Här ett urval av det som lyftes på mötet:

  • Det behöver bli enklare att ta sig både till Genarp som besökare och att pendla ut från Genarp. Kollektivtrafiken är betydelsefull och som familj ska man inte vara tvungen att ha två bilar.
  • Det finns ett intresse av att kunna cykla till exempelvis Dalby, inte bara inom byn.
  • Många promenerar runt byn – där det är belyst och känns tryggt även vintertid.
  • Höje å har en utvecklingspotential, flera uttryckte en nyfikenhet på vad vattendraget kan tillföra. Genarps styrka när det gäller natur och grönska lyftes generellt. Utveckla i stället för att begränsa!
  • Det finns en önskan om mer kultur. Vattenmöllan och Fjärilsparken föreslås som lämpliga platser.
  • Kanske kan man utveckla näringslivet med att bygga vidare på det stora intresset för hundar?
  • Flera olika boendeformer behövs, särskilt när livet förändras. Det kan idag vara svårt att stanna kvar i Genarp till exempel när en familj delar på sig eller man blir äldre.

Den fulla sammanställningen från workshop den 24 maj. Pdf, 744 kB.
Bilaga - "bordsdukar" från workshopen Pdf, 204 kB.

I början av nästa år är det dags för samråd för förslaget på översiktsplan, då blir det fler tillfällen att bidra.

Kontakt

Har du frågor om planeringsarbetet kan du kontakta planarkitekt Charlotte Hägg Reader på Lunds stadsbyggnadskontor.

E-post: charlotte.haggreader@lund.se

Telefon: 046-359 60 95

Andra underlag

2021 beslutade Lunds kommun om ett planprogram för Genarps centrum.

Planprogram för Genarps centrum, 2021-11-26

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?