Länk till startsidan

FÖP Veberöd

Kommunen har tagit fram en fördjupning av översiktsplanen för Veberöd (FÖP). Syftet är att förtydliga och vidareutveckla översiktsplanens intentioner för Veberöds framtida utveckling. Fördjupningen föreslår att utveckla centrum, bevara grönområden och bygga 1200 nya bostäder innan 2040.

Den 24 maj 2022 antog kommunfullmäktige planen.

Kommande detaljplaner och utvecklingsprojekt kommer att ha fördjupningen av översiktsplanens riktlinjer som underlag. Fördjupningen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Handlingar

Planförslaget - antagandehandling Pdf, 13 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning med sociala konsekvenser inför antagande Pdf, 7 MB.

Utlåtande efter granskning Pdf, 457 kB.

Kommunövergripande översiktsplan

Planeringsarbetet har utgått från översiktsplanens riktlinjer.
Mer om den kommunövergripande översiktsplanen

Kommunen uppdaterar och omarbetar kontinuerligt den kommunövergripande översiktsplanen. I det arbetet ingår bland annat Simrishamnsbanan.

Veberöds kulturskatter

Kommunen har inventerat Veberöds kulturmiljöer tillsammans med en grupp från Veberöd. Syftet med inventeringen är att uppmärksamma bebyggelse, trädgårdar och gatumiljöer med kulturvärden. Inventeringen resulterade i ett bevaringsprogram som används som underlag vid planeringen av Veberöds utbyggnad och säkerhetsställer kulturvärdena.

Mer om kommunens kulturmiljö och bevaringsprogram.

Snabbfakta om Veberöd

Är du nyfiken på att veta mer om Veberöd? Hur många bor här, vad kan man göra på fritiden?

Upptäck Veberöd

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?