Länk till startsidan

Väster 7:1,del av Öresundsvägen

Förslaget till ny detaljplan banar väg för den nya stadsdelen Västerbro och gör det möjligt att leda trafiken från Öresundsvägen direkt upp på Norra Ringen.

PÄ 23/2018

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Detaljplanen har fått laga kraft den 20 december 2022.

Kort om planen

Syftet med planen är att göra det möjligt att lägga om Öresundsvägens sträckning. Planförslaget innebär bland annat att Öresundsvägens befintliga koppling till Mobiliarondellen stängs och istället leds vägen upp till Gustavshemsvägen och fram till korsningen Boställsvägen och Norra Ringen.

Mer om Västerbros utveckling

Antagandehandlingar

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Daniel Mathiasson.

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?