Länk till startsidan

Värmeväxlaren 3

En del av Västerbro som idag främst innehåller industrier kommer öppnas upp från öster. Det ska bli möjligt att röra sig längs Västra Esplanaden från Sockerbruksområdet, Kungs Oskars väg och Bjerredsparken i öster till Måsvägen i väster. I området görs det plats för nya bostäder, kontor, kultur, centrumverksamhet och ett mobilitetshus.

PÄ 22/2019

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 31 mars 2022. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Kort om planen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga tre kvarter med mycket bostäder och en fristående signaturbyggnad. I förslaget till detaljplan ingår en sträckning av Västerbros viktigaste nya gata, Västra Esplanaden, som ska gå i Bjerredsbanans tidigare sträckning.

Den östra delen av planområdet tar vid där Bjerredsparken och Sockerbruksområdet slutar. Där områdena möts planeras för ett mindre torg, delvis med grön karaktär för att knyta an till parken bredvid. 

I planområdet södra del, längs med Åldermansgatan, finns det idag en långsmal park. Den kommer till största delen finnas kvar och de flesta av de uppvuxna träden kan behållas.

Mer om Västerbros utveckling

Samrådshandlingar

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Maja Skoog.

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?