Länk till startsidan

Trädgården 2

Vid Stora Tvärgatan 24 föreslås ett nytt bostadshus.

PÄ 13/2019

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Byggnadsnämnden planerar att behandla detaljplanen vid sammanträde den 23 mars 2023. Förslaget är att detaljplanen ska antas.

Kort om planen

Syftet med planen är att pröva det är möjligt att bygga ett friliggande gårdshus längs med den södra tomtgränsen, istället för det förråd som finns där idag.

Området är känsligt ur kulturmiljösynpunkt då det ligger inom Lunds stadskärna som i sin helhet är utpekad som fornlämning.

Antagandehandlingar

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare Christoffer Lindskov.
Telefon: 046-359 50 00.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?