Länk till startsidan

Smörkärnan 1 och 2

Planen ska göra det möjligt att ändra i en del av den nya stadsdelen Västerbro. Förslaget är att det ska byggas bland annat nya bostäder, butiker och ett torg.

PÄ 49/2017

Planen har fått laga kraft den 11 juli 2023.

Kort om planen

Detaljplanens syfte är att förverkliga Västerbroprogrammets intentioner genom att möjliggöra nya kvarter med bland annat bostäder, centrumverksamhet, förskola, mobilitetshus och nya rekreativa kopplingar.
Totalt möjliggör planförslaget för cirka 48 000 kvm BTA för bostäder varav drygt 12 000 av dessa i form av studentbostäder, minst 500 kvm centrumverksamhet och handel, drygt 1600 kvm förskola samt ett mobilitetshus. Den nya bebyggelsen föreslås möta nya ombyggda gaturum och en ny platsbildning mot Öresundsvägen där möjligheten att röra sig som gående eller cyklist står i centrum.

Mer om Västerbros utveckling

Antagandehandlingar

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Jenny Nagenius.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?