Länk till startsidan

Sandby 6:45

I södra delen av Södra Sandby, Borrsvängen 20, planeras ny mark som ska kunna användas för lager.

PÄ 09/2020

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har fått laga kraft den 6 september 2023.

Kort om planen

Syftet med planen är att göra det möjligt att utöka pågående verksamhet med lager på mark som tidigare inte är planlagd. För att få plats att ta hand om dagvatten regleras fastigheterna. Två diken och tre infiltrationsytor anläggs.

Antagandehandlingar

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Jenny Lindström.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?