Länk till startsidan

Östra Torn 27:2 – Torgkvarteren

Vid Brunnshögstorget i Centrala Brunnshög, planeras för kvarter med bland annat bostäder, hotell, restauranger och butiker. Det högsta huset kan bli 36 våningar.

PÄ 30/2019

Planen har varit på granskning, sista dag att lämna synpunkter var den 30 januari 2023. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

Kort om planen

Syftet med planen är är att göra det möjligt att bygga 55 000 m² bostäder, hotell, boende med inslag av vård, mindre gymnasieskola, kommersiella lokaler och servicelokaler samt parkeringsgarage i källaren inom två kvarter.

Huskropparna ska ha varierande storlek och de högsta byggnaderna kommer att ha en för Lund avvikande skala, 36, 17 respektive 11 våningar höga. Uppemot 1 500 personer förväntas bo, besöka eller arbeta i kvarteren.

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Astrid Avenberg Rosell, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?