Länk till startsidan

Östra Torn 27:2 – Patentkvarteren

Öster om Odarslövsvägen och norr om Patentgatan planeras för bostäder och lokaler för kontor och centrumverksamhet. Det kan också bli en park.

PÄ 11/2020

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 31 januari 2022. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Kort om planen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder och lokaler för kontor och centrumverksamhet samt en park i centrala Brunnshög. Byggnaderna ska uppföras i kvartersform, i varierad skala och uttryck. Den planerade bebyggelsens innehåll och utformning ska bidra till trygga, gena och levande gaturum.

Området saknar detaljplan. Marken är delvis asfalterad och används idag för parkering och uppställningsplats för paviljonger.

Kommunen äger all mark inom planområdet och markanvisning ska ske enligt kommunens markpolicy genom jämförelseförfarande, markanvisningstävling eller direktanvisning.

Samrådshandlingar

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Ella Swahn.

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?