Länk till startsidan

Önneslöv 16:11

Söder om väg 805 i Björnstorp, planeras för att bygga två enbostadshus

PÄ 22/2021

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 23 december 2022. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Kort om planen

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga två enbostadshus och att ändra markanvändningen till bostadsändamål för hela planområdet. Bostäderna ska utformas så att de passar in i den befintliga bebyggelsen i Björnstorp. Byggnadernas utformning regleras därför med byggnadshöjd och takvinkel. För att inte påverka dikningsföretaget söder om planområdet negativt regleras även placeringen av byggnaderna.

Samrådshandlingar

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Siri Jeppson.

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?