Länk till startsidan

Maria Magle 2

Vid Magle Stora Kyrkogata i centrala Lund planeras för en tillbyggnad.

PÄ 13/2021

Planen har varit på granskning, sista dag att lämna synpunkter var den 23 januari 2023. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

Kort om planen

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga till befintlig byggnad på gårdssidan. Tanken är att det ska gå att utveckla den pågående verksamheten med musik, konsert, evenemang.

Syftet med detaljplanen är samtidigt att skydda värdefull kulturmiljö, att tillse att del av gården inte överbyggs och att tillbyggnaden ges en höjd och utformning som inte påverkar omgivande fastigheter negativt.

Granskningshandlingar

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Petter Eiring.

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?