Länk till startsidan

Helgonagården 5:36

Vid Getingevägen i Lund planeras ungefär 200 studentbostäder med verksamhetslokaler i bottenvåningen.

PÄ 07/2019

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 31 mars 2022. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Kort om planen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ett slutet kvarter med ungefär 200 studentbostäder som också kan få verksamhetslokaler i bottenvåningen. Tanken är att det ska bli fyra fristående hus i olika höjd, som mest sex våningar.

Detaljplanen ska även göra det möjligt att bredda och förlänga gång- och cykelvägar på Stig Sunners väg, ett nytt gång- och cykelstråk planeras också i den sydvästra delen av planområdet.

Samrådshandlingar

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Daniel Wasden.

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?