Länk till startsidan

Hällestad 8:144

Vid Lärarvägen i Torna Hällestad planeras nya villor.

PÄ 26/2019

Byggnadsnämnden planerar att behandla detaljplanen vid sammanträde den 23 mars 2023. Förslaget är att detaljplanen ska antas.

Kort om planen

Syftet med planen är att göra det möjligt att stycka av och bebygga två villor. Planområdet ligger i utkanten av Torna Hällestad med utsikt över naturreservatet Kaninlandet.

Den nya bebyggelsen är tänkt att komplettera bebyggelsen längs Lärarvägen. Planförslaget innefattar även den trädklädda södra slänten på kullen norr om.

Antagandehandlingar

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Astrid Avenberg Rosell.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?