Länk till startsidan

Guldåkern 1

I Stora Råby kan det byggas vårdboende/gruppbostäder.

PÄ 08/2020

Detaljplanen har fått laga kraft den 19 december 2022.

Kort om planen

Syftet med planen är att ändra nuvarande markanvändning till kvartersmark för bostads- och vård, det rör sig om cirka 70 lägenheter. Det kan också bli allmän plats i form av en park med gång- och cykelstråk.

Antagandehandlingar

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Jenny Lindström.
Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?