Länk till startsidan

Genarp 9:12 och 9:7

Söder om Kyrkovägen i Genarp planeras för nya bostäder.

PÄ 01/2019a

Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 19 maj, 2021. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Kort om planen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder i form av parhus, radhus, mindre flerbostadshus och friliggande hus.

Utöver bostäderna föreslås även kommunal park och vägar som kan ansluta till befintlig cirkulationsplats vid Kyrkovägen i norr. Syftet är även att kunna koppla det aktuella planområdet till framtida utbyggnadsområde i väster.

Samrådshandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare Åsa Nilsson Nyberg, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?