Länk till startsidan

Företaget 7

I köpcentret Nova Lund (Pilåkers företagsområde) väster om Mobiliarondellen planeras det bli tillåtet med försäljning av livsmedel.

PÄ 25/2021

Planen har fått laga kraft den 26 september 2023.

Kort om planen

Planens syfte är att komplettera och ändra befintlig användning inom delar av planområdet så att det blir tillåtet att sälja livsmedel i huvudbyggnaden av köpcentret Nova Lund. Övrig del av detaljplanen syftar enbart till att bekräfta gällande detaljplan.

Antagandehandlingar

I planärendet finns även följande utredning:

PM Trafik 2023-02-01

Denna är inte tillgänglig digitalt och du kan därför inte ladda ned den själv. Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill ta del av den.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Daniel Mathiasson.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?