Länk till startsidan

Företaget 7

I köpcentret Nova Lund (Pilåkers företagsområde) väster om Mobiliarondellen planeras det bli tillåtet med försäljning av livsmedel.

PÄ 25/2021

Lämna synpunkter

Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 22 mars 2023. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Kort om planen

Planens syfte är att komplettera och ändra befintlig användning inom delar av planområdet så att det blir tillåtet att sälja livsmedel i huvudbyggnaden av köpcentret Nova Lund. Övrig del av detaljplanen syftar enbart till att bekräfta gällande detaljplan.

Samrådshandlingar

I planärendet finns även följande utredning:

PM Trafik 2023-02-01

Denna är inte tillgänglig digitalt och du kan därför inte ladda ned den själv. Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill ta del av den.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Daniel Mathiasson.

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?