Länk till startsidan

Dirigenten 2

Vid Scheelevägen i nordöstra Lund, Medicon Village, planeras för en tillbyggnad.

PÄ 16/2020

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 26 oktober 2021. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Kort om planen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga till det befintliga huset ut mot Scheelevägen. Detaljplaneändringen innebärf också att man ska kunna ha även vård, forskning och kontor på platsen, idag är det bara tillåtet med industri.

Scheelevägen planeras även byggas om till förmån för gång- och cykeltrafikanter.


Samrådshandlingar

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Lisa Ganestam.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?