Länk till startsidan

Åbrodden 1

Vid Örtavägen i östra delen av Genarp, planeras för ny idrottshall och ombyggnad av Häckebergaskolan.

PÄ 29/2021

Lämna synpunkter

Planen är på samråd. Sista dag att lämna synpunkter är den 11 april 2023.

Fler sätt att lämna synpunkter

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Kom ihåg att ange ditt namn och postadress.

Kort om planen

Planen skapar förutsättningar för att bygga en ny idrottshall i norra delen av planområdet och möjliggör även ombyggnad av Häckebergaskolans matsal. Största delen av planområdet används redan idag av skolan och en mindre del är park.

Samrådshandlingar

I planärendet finns även följande utredningar:

Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEO) 2021-11-25, PM Miljöteknisk markundersökning 2021-11-05, Teknisk PM Geoteknik 2022-12-05 och Trafik- och parkeringsutredning 2023-02-24

Dessa är inte digitalt tillgängliga och du kan därför inte ladda ned dem själv. Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill ta del av dem.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Åsa Nyberg.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?