Länk till startsidan

Åbrodden 1

Vid Örtavägen i östra delen av Genarp, planeras för ny idrottshall och ombyggnad av Häckebergaskolan.

PÄ 29/2021

Lämna synpunkter

Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 11 april 2023. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Kort om planen

Planen skapar förutsättningar för att bygga en ny idrottshall i norra delen av planområdet och möjliggör även ombyggnad av Häckebergaskolans matsal. Största delen av planområdet används redan idag av skolan och en mindre del är park.

Samrådshandlingar

I planärendet finns även följande utredningar:

Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEO) 2021-11-25, PM Miljöteknisk markundersökning 2021-11-05, Teknisk PM Geoteknik 2022-12-05 och Trafik- och parkeringsutredning 2023-02-24

Dessa är inte digitalt tillgängliga och du kan därför inte ladda ned dem själv. Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill ta del av dem.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Åsa Nyberg.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?