Länk till startsidan

Mobilitetsveckor i Lund

Europeiska Mobilitetsveckan är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra hållbara sätt att ta sig fram. I år vill vi lyfta fotgängarna!

En mamma med litet barn i barnvagn går bland andra flanörer.
Fotgängare tar sig fram långsammare än andra färdslag och har heller inget mellan sig och den fysiska miljön. Hur trafik- och stadsmiljön är utformad påverkar därför hur trygg, säker och bekväm man är som fotgängare.

Mobilitetsveckorna i Lund 2023

Mellan 11-24 september är Bytaregatan ett gångfartsområde. Gatan har pyntats för att göra den trevligare och vänligare för fotgängare att gå och vistas på. Genom att jobba med miljöerna som fotgängare går i hoppas vi att kunna uppmuntra fler att gå mer – något som kropp, själ och klimatet mår bra av!

Servicemeddelande om Bytaregatan här

Gå med i Lunds gångpanel

Det fina med att gå är att vi är jämlika. Gång är ett färdmedel som kan ske oavsett ekonomiska och sociala förhållanden och i alla åldrar. Vi börjar och slutar alla våra resor med att gå, med eller utan hjälpmedel. Om vi inte går hela vår resa går vi ändå till cykeln, bussen eller bilen och på samma sätt avslutar vi våra resor med att gå.

Lunds kommun vill lära sig mer om fotgängares perspektiv på gång i Lund. Till gångpanelen söker vi dig som vill dela med dig av dina erfarenheter och fungera som expertråd och bollplank för frågor om hur Lund kan bli en bättre kommun att gå i. Exakt vilka frågor panelen kommer vara involverade i kommer att utvecklas under projektets gång.

Jag vill anmäla mitt intresse för att vara med i Lunds gångpanel

Så här fungerar Gångpanelen

Gångpanelen startas upp inom projektet Active cities under hösten 2023 och pågår fram till och med år 2025. Paneldeltagarna kommer bli tillfrågade att på olika sätt tycka till och ge sina insikter. Det kommer vara frivilligt att delta på de olika aktiviteterna och du kan själv välja hur engagerad du vill vara. Efter att du anmält ditt intresse kommer du att få mejl med information om hur du kan vara med och tycka till när det är dags.

Hur kan Lunds kommun bli bättre för fotgängare?

Förutom genom gångpanelen vill vi under mobilitetsveckan passa på att höra vad fotgängare som rör sig i Lund tycker. Detta gör vi genom en enkät, se länk nedan. Vi kommer göra kortare intervjuer med fotgängare som rör sig på gatan. Intervjuerna handlar om din upplevelse som fotgängare, om hur det är att det är att gå. Användarperspektivet bidrar till kommunens fortsatta arbete med fotgängare.

Enkät om hur Lund upplevs av mig som fotgängare

Projektet Active cities

Lunds kommun deltar i projektet Active cities där vi tillsammans med flera europeiska städer arbetar för att öka den aktiva mobiliteten. I Lund fokuserar vi på fotgängare och hur vi kan göra det bättre att gå i Lunds kommun. Projektet pågår 2022-2025.
Förutom Lund deltar städerna Leeuwarden, Aarhus, Bergen, Groningen, Hamburg, Lille och Mechelen i projektet. Övriga partners i projektet är Aalborg universitet, KU Leuven och Walk21.
Mer om projektet Active Cities

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?