Länk till startsidan

Cykelvänlig arbetsplats

Bra cykelparkering, duschmöjligheter, hylla för hjälmar med mera underlättar för dig som vill cykla till jobbet. För att uppmuntra medarbetare och företag att jobba med förutsättningarna för de som cyklar på jobbet finns tävlingen cykelvänlig arbetsplats. Den är öppen för alla arbetsplatser i Lunds kommun. 

Tävlingsnivåer

Tävlingen är indelad i tre nivåer - mellan en till tre stjärnor som representerar arbetsplatsens arbete med cykelvänliga åtgärder. Förutom ”Lunds cykelvänligaste arbetsplats” utses också ”Årets cykelidé” till det företag som arbetat extra kreativt med cykelvänliga initiativ.

När ni anmält ert företag får ni en länk till en e-tjänst där ni fyller i de kriterier ni uppfyllt:

 • för att uppnå en stjärna ska 5 kriterier uppfyllas.
 • för att uppnå två stjärnor ska 10 kriterier uppfyllas.
 • för att uppnå tre stjärnor ska 15 kriterier uppfyllas.
 • Det finns också möjlighet att ange egna åtgärder och idéer som inte finns med i de förutbestämda kriterierna.

I e-tjänsten ska ni motivera hur ni uppfyller kriterierna. Det är viktigt för juryns utvärdering. Juryn avgör om åtgärder utöver angivna kriterier ger poäng eller inte.

Tips för arbetet framåt

 1. Utse en ansvarig person eller en grupp för att driva arbetet.
 2. Bestäm er för om vilken nivå ni vill försöka uppnå och vilka kriterier som känns realistiska för er att arbeta mot.
 3. Gör en enkel avstämning på hur många medarbetare som cyklar till jobbet på ert företag, samt ta reda på vad som skulle kunna leda till att fler börjar cykla. Kanske saknas det en dusch att använda innan arbetspasset börjar på morgonen? Ni kan göra en enkel reseundersökning i början och senare en till i slutet. På så sätt får ni en bra överblick på om arbetet ger effekt.
 4. Tips, inspiration och löpande information kommer att skickas ut till den person eller den grupp som är utsedda för att arbeta med cykelinsatserna.

Priser och diplom

Under hösten utser juryn vinnarna för utmärkelsen ”Lunds cykelvänligaste arbetsplats” och ”Årets Cykelidé”. Kommunens och juryns beslut kan inte överklagas.

Förstapriset är äran – att få stoltsera som Lunds cykelvänligaste arbetsplats eller en arbetsplats med bästa cykelidén. Priset är också en fin pokal som ni kan kan visa upp för medarbetare, besökare eller kunder.

Alla företag som har deltagit i årets tävling får ett diplom. Även om ni inte lyckats kamma hem första platsen som Lunds cykelvänligaste arbetsplats eller Årets cykelidé kan ni alltså fortfarande bli uppmärksammade för goda och kreativa insatser.

Vinnarna 2020 var Axis och AF bostäder

Kriterier för en cykelvänlig arbetsplats

Fem stjärnor och tre nivåer! Ni väljer själva vilka kriterier ni vill arbeta för. För att få en stjärna ska fem kriterier uppfyllas. För att få två stjärnor ska tio kriterier och för tre stjärnor ska 15 kriterier uppfyllas. På denna sida hittar du kriterier för att kunna delta i tre olika nivåer för Cykelvänlig arbetsplats i Lund.

 • Vi har en cykelparkering i anslutning till arbetsplatsen med möjlighet att låsa fast cykeln. Cykelparkeringen behöver inte ägas av arbetsplatsen, däremot måste anställda ha möjlighet att använda parkeringen. Det viktiga är att det finns plats för både anställdas och besökares cyklar.
 • Vi har en cykelparkering med möjlighet att låsa fast cykelns ram.
  Visste du att skydd mot stöld är en av de faktorer som värdesätts högst av cyklister som behöver parkera sin cykel under en längre tid, till exempel företagets anställda? Att kunna låsa fast cykelns ram i cykelstället är extra viktigt för att öka stöldsäkerheten på cykelparkeringen.
 • Vi har cykelparkering med väderskydd.
  Detta kriterium gäller inte de arbetsplatser som har cykelparkering inomhus.
 • Vi har en cykelparkering med plats för olika cykeltyper och utrustning, som till exempel lastcyklar och cykelkärror.
 • Vi har ett anpassat cykelrum, utan trösklar, automatisk dörröppning och med möjlighet till låst förvaring.
  Cykelrummet ska vara väl belyst och anpassats för cykelförvaring. Det ska kännas tryggt, säkert och enkelt att lämna sin cykel här.
 • Vi ser över antalet cykelplatser så att det motsvarar behovet på arbetsplatsen och ser till att införa fler parkeringsplatser vid behov.
  Antalet platser ska vara anpassat efter antalet medarbetare och besökare. Tanken med en cykelvänlig arbetsplats är att fler ska vilja cykla! En riktlinje är att det ska finnas omkring 10 % fler cykelplatser än behovet för att det ska finnas utrymme för en ökning av cyklister.
 • Vi har utrymme för dusch, ombyte och förvaring av kläder.
  För att underlätta för dem som arbetspendlar med cykel finns möjlighet till dusch, ombyte och förvaring av svettiga kläder.
 • Vi erbjuder cykelutrustning som cykelpump och verktyg.
  En cykelpump och verktyg kan till exempel finnas lättillgängligt i receptionen, hos cykelinspiratören eller liknande.
 • Vi har cykelrelaterad information på vårt intranät, i personaltidningen samt i andra interna informationskanaler.
  Cykelrelaterad information kan exempelvis handla om det interna cykelarbetet, hur man bokar tjänstecyklar, var cykelparkeringar, pumpar, omklädningsrum och andra saker som underlättar cykling finns på arbetsplatsen.
 • Vi har ett styrdokument som uppmuntrar till att kortare tjänsteresor sker med cykel. Styrdokumentet ska gälla alla på arbetsplatsen.
 • Vi erbjuder ekonomisk ersättning till de medarbetare som använder sin privata cykel i tjänsten.
  Att erbjuda ersättning för slitage och service till de som använder sin privata cykel i tjänsten kan vara en bra lösning för de företag som inte har möjlighet att ha egna lånecyklar.
 • Vi erbjuder anställda att använda arbetstid för sin cykelpendling.
  Att få använda motionen som cykelpendlingen ger som friskvårdstid kan vara en betydande motivation för att välja cykeln framför bilen. En annan morot kan vara att låta anställda byta om och duscha på arbetstid för att inte behöva lägga extra tid på ombyte och dusch.
 • Vi tillhandahåller cyklar för tjänsteresor och underhåller dessa.
  Tjänstecyklarna ska hållas i gott skick och det finns rutiner för felanmälan och service. Ha gärna cykelhjälmar till utlåning för tjänsteresor. Reflexvästar är också bra att ha.
 • Vi tillhandahåller specialcyklar så som elcyklar, lastcyklar eller vikcyklar för tjänsteresor och underhåller dessa.
  Det finns många olika cykeltyper för olika behov. För resor som kräver att den anställde har med sig mycket saker kan en lastcykel vara lämplig. För en tjänsteresa som behöver kompletteras med tåg eller buss kan en vikcykel vara passande och för att underlätta cyklingen kan en elcykel vara ett bra alternativ.
 • Vi erbjuder våra medarbetare att använda företagets tjänstecyklar privat, utanför arbetstid.
  Om företaget har specialcyklar för tjänsteärenden kan det vara uppskattat att erbjuda medarbetarna att låna dessa privat, utanför arbetstid.
 • Vi har en cykelgrupp och/eller inspiratör på arbetsplatsen. Det är tydligt för anställda vem de kan vända sig till i cykelfrågor.
  En inspiratör eller cykelgrupp är viktigt för att hålla arbetet levande under året. Personen/personerna kan bland annat ansvara för information till medarbetarna, cykelaktiviteter och uppmuntran.
 • Vi ger information till nya medarbetare om eventuella reserutiner, tjänstecyklar och förmåner för cyklister med mera.
 • Vi gör en regelbunden uppföljning av anställdas resvanor.
  Att sätta upp mål och utvärdera hur många som cyklar till arbetsplatsen, deltar i cykelutmaningar eller andra aktiviteter, är ett bra sätt att följa upp om arbetet faktiskt ger resultat. Förslagsvis kan en enkel reseundersökning genomföras i början av arbetet och en precis innan kriterierna skickas in.
 • Personer i ledande ställning på arbetsplatsen cyklar till arbetet eller i tjänsten.
  Att personer med ledande positioner tar cykeln till jobbet visar på gott exempel och kan inspirera medarbetare att göra likadant.
 • Vi erbjuder gratis cykelservice till alla anställda.
  Att erbjuda gratis service av medarbetarnas privata cyklar är riktigt sjyst. För att underlätta för cyklisten kan en god ide vara att cykeln servas på arbetsplatsen under arbetstid.
 • Vi erbjuder ett cykelbidrag till våra anställda.
  Ekonomiskt stöd och rabatter kan underlätta och uppmuntra medarbetare att börja cykla mer. Inom detta kriterium räknas även ekonomisk ersättning från arbetsgivaren för cykeldelar och produkter in.
 • Vi har en årlig budgetpost för uppmuntringsarbete för cykling.
  En årlig budgetpost för cykling visar att cykling är ett prioriterat område.
 • Vi har minst en årlig aktivitet som uppmuntrar till cykling.
  Endast fantasin begränsar er här! Exempel på aktiviteter kan vara interna tävlingar för att uppmuntra till cykling året om eller en gemensam cykelutflykt. Eller varför inte ta chansen och utmana en annan arbetsplats i en cykla till jobbet tävling!
 • Vi har ett utrymme för självfix som medarbetare kan använda utanför arbetstid för att underhålla sina cyklar.
  Att kunna erbjuda ett utrymme på arbetsplatsen för att laga en punktering, byta däck eller tvätta av cykeln kan underlätta cykelvardagen. I utrymmet ska det finnas pump och ett basutbud av cykelverktyg.
 • Vi har tagit bort subventionering av bilparkering för anställda.
  Att ta bort subventionering av bilparkering är en bra morot att ställa bilen hemma och tydligt sätt att visa att ni tar arbetet med hållbarhetsfrågor på allvar.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?