Synpunkter på val av operatör till Stadshallen

2 december, 2019

Den 22 oktober kom ett ärende in via kommunens visselblåsarfunktion. En anställd inom kommunen har synpunkter på huruvida oegentligheter förekommit i samband med tilldelningen av operatör av Stadshallen i Lund. Anmälaren anser att operatören som tilldelades för uppdraget har fått en för låg hyra.

 

- Vi tar alltid anmälningar som kommer in via vårt visselblåsarsystem på allvar. Anmälan har hanterats enligt Lunds kommun riktlinjer för visselblåsarfunktionen, säger Håkan Nilsson, säkerhetschef och ansvarig för interna utredningar i Lunds kommun.

Advokatfirman som tillhandhåller Lunds kommuns visselblåsarfunktion föreslog att en utredning skulle göras direkt. Den utfördes kort därefter av samma firma, Grey advokatbyrå.

Grey har gått igenom allt upphandlingsmaterial och de beslut som har fattats och anser att styrgruppen har agerat inom sitt mandat, att upphandlingen har varit öppen för alla och att det har varit tydligt för alla att hyran varit förhandlingsbar. Utredningen visar att alla anbudslämnare har fått samma möjlighet att påverka hyran.

Lunds kommuns bedömning är att upphandlingen genomförts enligt gällande lagstiftningen och att det inte finns några tecken på sådana oegentligheter som anmälaren menar.

Upphandlingen av operatör till stadshallen gjordes under våren 2019 och har skett enligt Lunds kommuns upphandlingsrutiner.